آزمایشگاه شیمی آلی ۲

  • آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
  • تهیه و سنتز بنزوئین
  • سنتز استوفنون اکسیم
  • تهیه استانیلسید از آنیلین
  • تهیه دی بنزال استون
  • تهیه آسپرین
  • استری شدن ( تهیه اتیل استات )
  • تهیه فوماریک اسید
  • تهیه رنگ ( بتانفتول اورانژ )
  • شناسایی آلدئید ، کتون و الکل ها

 

 

ترازوی دیجیتال هیتر استیلر شاف بالن ( منتل )- سانتریفیوژ- آون هودشیمیایی شیشه آلات یخچال